Czy urlop na żądanie jest płatny? Częste pytanie zadawane przez pracowników

Obecnie wielu pracowników zastanawia się, czy urlop na żądanie jest płatny. Urlop na żądanie to jeden z wielu powodów, dla których powinniśmy znać przepisy kodeksu pracy. Podstawą prawną, która określa możliwość wzięcia urlopu na żądanie jest kodeks pracy. Dodatkowo w kolejnych przepisach wyjaśnione zostało to, iż łączny wymiar urlopu, który wykorzystywany jest przez pracownika, nie może przekraczać w roku kalendarzowym 4 dni i to niezależnie od liczby pracodawców, z którymi danymi pracownik pozostał w danym roku w kolejnych stosunkach pracy. Dlatego warto podkreślić, że dni urlopu na żądanie przysługują każdemu pracownikowi – w takim samym wymiarze.

Urlop na żądanie jako czas wypoczynku

Głównym rodzajem urlopu, który wyróżnione jest w nawiązaniu do przepisów Kodeksu pracy jest urlop wypoczynkowy. Do tego zaliczyć można także urlop bezpłatny, wychowawczy oraz okolicznościowy. W skład tych przepisów nie wchodzą urlopy na żądanie. Jest tak dlatego, ponieważ nie jest on urlopem wypoczynkowym, przez co nie zwiększa wymiaru okresu, jaki przysługiwać będzie pracownikom na odpoczynek. Powyższe fakty oznaczają, iż pracownikom podczas danego roku przysługiwać będzie wymiar 26 dni urlopu wypoczynkowe, a także możliwość do wykorzystania urlopu na żądanie (maksymalnie 4 dni) nie zwiększa go do trzydziestu dni. Dlatego urlop na żądanie wlicza się do urlopu wypoczynkowego – powinien być zgłoszony w inny sposób do pracodawcy.

Urlop na żądanie nie będzie przechodził na rok następny

Cztery dni podkreślonego w kodeksie pracy wolnego przyznawanego na określonych zasadach wlicza się do puli dni urlopu wypoczynkowego, a pracownik, który podczas danego roku wykorzystał wszelkie przysługujące mu dni urlopowe (26 bądź 20 dni i to w zależności od przepracowanych lat), nie będzie miał już prawa do ubiegania się o urlop na żądanie.

Zapłata za urlop na żądanie

Biorąc pod uwagę to, iż urlop na żądanie to urlop wypoczynkowy, w kwestiach wynagrodzenia traktowany będzie w ten sam sposób. Jeśli pracownikowi za urlop wypoczynkowy przysługuje wypłata wynagrodzenia wynosząca 100 procent, to także za urlop na żądanie powinien otrzymać zapłatę. Trzeba jednak pamiętać o tym, iż wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe ustalane są z uwzględnieniem stałych, a także zmiennych składników wynagrodzenia. Odpowiedź na pytanie, czy urlop na żądanie jest płaty jest bardzo prosta: Tak, należy się każdemu pracownikami, według zasad Kodeksu pracy. Warto podkreślić, że zgodnie z Kodeksem pracy, każdy pracownik powinien zgłosić żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dnia zaczęcia tegoż urlopu.

Redakcja dobrecechy.pl